مهران مهاجر از آن عکاسانیست که کم‌تر می‌توان برایشان مخاطبین گسترده‌ای متصور شد. شاید مخاطب اصلی عکس‌های مهاجر عکاسان باشند و یا اگر که عکس نگیرند آن‌هایی باشند که عکس‌بازند. چرا که عکاسی او بیشتر اوقات درباره خود عکاسی و حاصل نوعی "خودتعریفی" است، چیزی که من دوست می‌دارمش؛ اینکه مهاجرعکس، نقد و تعریفش را در آثارش به هم نزدیک می‌کند و مرزهای مابینشان را کم‌رنگ می‌سازد.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم مهر ۱۳۸۸ساعت 11:48  توسط محمدرضا